Kreće suzbijanje komaraca na području općine

Kreće suzbijanje komaraca na području općine

Ovih dana Općina Odžak kreće sa zaprašivanjem komaraca na području općine koje će se odvijati u dvije faze:
I. faza – larvicidno tretiranje (uništavanje larvi u leglu), tretiranje površinskih voda – bara, kanala uz kuće, vodotoka, kanalizacijske mreže itd.,
II. faza – anducidno zaprašivanje se provodi u području bez vode i u naseljima i podrazumijeva uništavanje odraslih komaraca.

Cilj zaprašivanja komaraca jeste sprečavanje pojave zaraznih bolesti građana, smanjenja uzrokovanja kožnih problema, alergijskih promjena nastalih ubodima komaraca i sekundarnih infekcija zbog oštećenja kože.

U petak, 18. 6., djelatnici Općine će u suradnji s predsjednicima mjesnih zajednica (22 mjesne zajednice) identificirati površinske vode – bare, kanala uz kuće, vodotoke gdje će se odvijati I. faza – faza uništavanja larvi.

Nakon ovog tretiranja pristupit će se uništavanju odraslih komaraca o čemu će građani biti na vrijeme obaviješteni.  

Napomena: Služba civilne zaštite i civilnih poslova Općine Odžak na zalihi ima insekticid Neopitroid za uništavanje muha, žohara, komaraca, faraonskih mrava itd. te ovim putem obavještavamo predsjednike mjesnih zajednica i povjerenike civilne zaštite po mjesnim zajednicama da, sukladno potrebama, mogu izuzeti insekticid od Službe civilne zaštite za svoju mjesnu zajednicu.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480