Održana Prva redovna sjednice Općinskog stožera civilne zaštite

Održana Prva redovna sjednice Općinskog stožera civilne zaštite

Danas je u Maloj sali održana Prva redovna sjednice Općinskog stožera civilne zaštite u 2021. godini. Sjednicu je otvorila zapovjednica stožera Nada Ćulap, te je predložen, a potom i usvojen, sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne V. sjednice iz 2020. godine;
2. Izvješće o realizaciji zaključaka s V. sjednice iz 2020. godine;
3. Izvješće o radu Stožera za 2020. godinu;
4. Plan rada Stožera za 2021. godinu;
5. Izvješće o deminiranju za 2020. godinu;
6. Plan deminiranja za 2021. godinu;
7. Izvješće o utrošku sredstava civilne zaštite za 2020. godinu;
8. Izvješće o poduzetim radnjama i analiza stanja s terena, vezano za Covid 19;
9. Tekuća pitanja.

Zapisnik s prethodne V. sjednice iz 2020. godine jednoglasno je usvojen.

Nakon upoznavanja prisutnih članova Stožera s Izvješćem o radu, isto je jednoglasno usvojeno, kao i Plan rada Stožera za 2021. godinu i Izvješće o deminiranju za 2020. godinu.Plan deminiranja za 2021. godinu članovima Stožera predstavio je načelnik stožera Jozo Agatić, te istakao da je direktor MAC-a iz Brčkog na sastanku s općinskom načelnicom Nadom Ćulap rekao da općina Odžak može očekivati u sedmom mjesecu tekuće godine potpisivanje ugovora kojim će se do kraja ove godine izvršiti deminiranje obale rijeke Save (od nasipa prema koritu rijeke). Sukladno tome se Plan deminiranja općine Odžak za 2021. godinu dopunjuje i s dodatnom površinom deminiranja obale rijeke Save u površini od 2.322,760 m2 kroz MSP projekt (gdje se ne tretiraju sve površine nego se ide ciljano na minski sumnjive površine), te je isti s navedenom dopunom jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojeno i Izvješće o utrošku sredstava civilne zaštite za 2020. godinu.

Članovi Stožera Ivan Ivić, ravnatelj Doma zdravlja, Mišo Senković, načelnik PU Odžak i Juro Brašnjić izvijestili su Stožer o aktualnoj situaciji, te poduzetim mjerama i radnjama vezano za Covid 19.

Ispis