Održana peta sjednica Stožera civilne zaštite

Održana peta sjednica Stožera civilne zaštite

U utorak, 10. 11. 2020. godine, u Maloj sali za sastanke Općine, održana je peta sjednica Općinskog stožera civilne zaštite.

Na sjednici je predložen, a potom i usvijen sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne IV. sjednice Stožera civilne zaštite od 23.9.2020. godine;
  2. Izvješće o realizaciji zaključaka sa IV. sjednice.
  3. Izvješće o poduzetim radnjama nakon IV. sjednice Stožera (od 23. 9. 2020.) i analiza stanja sa terena, vezano za COVID 19;
  4. Plan nabavki MTS za potrebe Službe civilne zaštite i civilnih poslova za 2021. godinu;
  5. Informacija o poduzetim preventivnim mjerama sukladno preporukama od strane Federalne uprave civilne zaštite 14. 9. 2020. godine>;
  6. Tekuća pitanja;

 

Ispis