Održana peta sjednica Stožera civilne zaštite

Održana peta sjednica Stožera civilne zaštite

U utorak, 10. 11. 2020. godine, u Maloj sali za sastanke Općine, održana je peta sjednica Općinskog stožera civilne zaštite.

Na sjednici je predložen, a potom i usvijen sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne IV. sjednice Stožera civilne zaštite od 23.9.2020. godine;
  2. Izvješće o realizaciji zaključaka sa IV. sjednice.
  3. Izvješće o poduzetim radnjama nakon IV. sjednice Stožera (od 23. 9. 2020.) i analiza stanja sa terena, vezano za COVID 19;
  4. Plan nabavki MTS za potrebe Službe civilne zaštite i civilnih poslova za 2021. godinu;
  5. Informacija o poduzetim preventivnim mjerama sukladno preporukama od strane Federalne uprave civilne zaštite 14. 9. 2020. godine>;
  6. Tekuća pitanja;

 


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480