Održana 4. sjednica Općinskog stožera civilne zaštite

Održana 4. sjednica Općinskog stožera civilne zaštite

Danas je u Maloj sali za sastanka održana 4. sjednica Općinskog stožera civilne zaštite. Jednici su prisustvovali zapovjednik Stožera Jakov Ivanković, načelnik Stožera Jozo Agatić, te članovi Nermin Oručević, Mišo Senković, Ivan Ivić, Juro Brašnjić, Boris Zelić, Nasiha Torić, Radinka Dujak, Nihada Bećirbašić.


Nakon utvrđivanja prisutnih članova Stožera,  predložen je a potom i usvojen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne III. sjednice Stožera CZ Odžak od 8. 7. 2020. godine.
2. Izvješće o realizaciji zaključaka sa III. sjednice.
3. Izvješće o poduzetim radnjama u prethodna dva mjeseca i analiza stanja sa terena, vezano za COVID 19.
4. Izvješće o utrošku goriva iz robnih rezervi.
5. Informacija o izvršenom deminiranju zaključno sa  1. 9. 2020. godine na području općine Odžak.
6. Donošenje zaključka o izmjeni i dopuni rješenja članova Stožera CZ Odžak, odnosno razrješenje dosadašnjeg ravnatelja Doma zdravlja dr. Ante Majića i imenovanje kao člana Stožera novog ravnatelja Doma zdravlja Ivana Ivića.
7. Tekuća pitanja.

Na sjednici su iznešene informacija o poduzetim radnjama i mjerama u odnosu na prethodni period i analiza stanja na terenu.

Načelnik Policijske Uprave Odžak Mišo Senković naveo je da je stanje na terenu zadovoljavajuće, da se uglavnom poštuju mjere od strane građana, da se trenutno 9 osoba nalazi pod nadzorom na području općine Odžak, te da je stanje upoređujući sa drugim općinama i županijama i više nego zadovoljavajuće.

Član Stožera Ivan Ivić, ravnatelj Doma zdravlja Odžak, izvijestio je Stožer o aktivnostima Doma zdravlja od početka pandemije koronavirusa do danas .

Član Stožera Juro Brašnjić istakao je da je Stožeru dostavljeno detaljno pisano izvješće o poslovima dezinfekcije, a izdvojio je da se dezinfekcija užeg dijela grada radila dva puta tjedno, da su dva puta dezinficirane stambene zgrade uključujući ulaze, stepeništa i sve zajedničke dijelove zgrada, da je rađena i dezinfekcija kuća osoba koje su ustanovljene kao pozitivne na koronavirus, te poslovi dezinfekcije vjerskih objekata pri većim okupljanjima vjernika, dijelova grobalja, parka, dječijih igrališta i autobuske stanice kod Hanki. Dodao je i da je Komunalac dva puta vršio dezinfekciju ulica i trotoara sa svojim strojem - čistilicom.

Izvješće o utrošku goriva iz robnih rezervi, koje je ranije dostavljeno članovima Stožera u pisanom obliku, prezentirao je načelnik Stožera Jozo Agatić, te je isto nakon toga  jednoglasno usvojeno.

Informacija o izvršenom deminiranju zaključno sa 1. 9. 2020. godine na području općine Odžak je nakon kraće prezentacije primljena k znanju od strane članova Stožera.

Članovima Stožera predloženo je donošenje zaključka o izmjeni i dopuni rješenja članova Stožera, odnosno razrješenje dosadašnjeg ravnatelja Doma zdravlja dr. Ante Majića i imenovanje kao člana Stožera novog ravnatelja Doma zdravlja Ivana Ivića, koji je usvojen jednoglasno.

Članovi Stožera donijeli su odluku tj. zaključak da se u 2020. godini, a zbog opasnosti od pojave i širenja koronavirusa i pogoršanja epidemiološke slike na području cijele BiH i susjednih zemalja, manifestacija „Vašer -Svi Sveti“ neće obilježavati, niti će Općina Odžak izdavati odobrenja za postavljanje štandova i zabavnih igara.

 

stozer_cz_1.jpg stozer_cz_2.jpg stozer_cz_3.jpg

Ispis