Naredba Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike

Naredba Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), na 30. sjednici održanij dana 4. 8. 2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12) donio je sljedeću:

NAREDBU

1. Naredba broj: 07-33-52-464/20 od 8. 7. 2020.godine o zabrani rada noćnim klubovima, diskotekama i robnim tržnicama na području Županije Posavske primjenjuje se i dalje i to od 6. 8.2020 godine do 19. 8. 2020 godine.

2. Zadužuje se Županijska uprava za inspekcijske poslove i MUP Županije Posavske za provedbu ove Naredbe.

3. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 6. 8. 2020. godine.

 

MINISTAR I PREDSJEDNIK
KRIZNOG STOŽERA

Damir Živković, dipl. oec.

Ispis