Nastavljeno deminiranje obale rijeke Save u Zoricama

Nastavljeno deminiranje obale rijeke Save u Zoricama

Dana 18. 4. 2019. godine, temeljem odobrenja Ministarstva obrane BiH, započelo je deminiranje u mjesnoj zajednici Zorice.


Radilo se o projektnom zadatku ID-14158 obala rijeke Save Zorice u površini od 212.465 m2, dio posla je odrađen nakon čega je došlo do poplava u zagađenom dijelu gdje se vršilo deminiranje, te su se Oružane snage BiH povukle sa ovog zadatka.

Nakon niza urgencija, kako od strane Općinskog načelnika tako i od Službe civilne zaštite Općine Odžak, danas su Oružane snage BiH nastavile ovaj projekt tehničkog izviđanja, gdje su planirane mašinska, manualna i metoda rada pregiranje sa psima.

U razgovoru s vođom tima Oružane snage neće napuštati općinu Odžak dok deminiranje ne privedu kraju.

Procjena vođe tima je da teren mora biti čist od mina najdalje  do listopada ove godine.

Ispis