Okončani radovi na Projektnom zadatku "Obala rijeke Save – Prud 3"

Okončani radovi na Projektnom zadatku "Obala rijeke Save – Prud 3"

Započeti radovi dana 3. 6. ove godine  i uz anganžman dva mašinska tima i jedan manualni tim, na projektnom zadatku MAC – ID 14194, uz anganžman dva mašinska i jednog manualnog tima, okončani su sredinom sedmog mjeseca ove godine, te bi Federalna uprava civilne zaštite sutra (24. 7. 2020.) izvršila primopredaju zadatka, po kome je ukupno deminirano 194.192 m2 u mjesnoj zajednici Prud.


Preuzimanjem deminirane  površine od strane lokalne uprave, to jest službe Civilne zaštite općine Odžak, otvorena je mogućnost da oba deminerska tima pređu na deminiranje nove lokacije u Novom Gradu, na projektnom zadatku Novi Grad – sedam pera u površini od 118.186 m2.


Dok su stručne službe vršile uzorkovanje i pripremale primopredaju, oba mašinska tima su u međuvremenu radila na deminiranju od lokala Nova Lađa do mosta Svilaj na rijeci Savi.


Ispis   E-mail