Priopćenje za javnost sa sjednice Stožera CZ Općine Odžak, 20.5. 2020.godine

Priopćenje za javnost sa sjednice Stožera CZ Općine Odžak, 20.5. 2020.godine

Na sjednici Stožera civilne zaštite općine Odžak, održanoj dana 20.5.2020.godine u prostorijama Male vijećnice općine Odžak, članovi Stožera upoznati su o aktualnom stanju vezanom za epidemiju Koronavirus COVID-19 na području općine Odžak.

Načelnik Policijske Uprave Odžak Mišo Senković je naveo da je stanje na terenu zadovoljavajuće, da se uglavnom poštuju mjere od strane građana, da je bilo nekoliko slučajeva upozorenja zbog ne nošenja zaštitnih maski. Povećan je broj pratnji koji se vrši samo sa graničnog prijelaza Orašje, dok se osobe sa drugih graničnih prijelaza koji su u Republici Srpskoj više ne prate do adrese prebivališta. Zaključno sa 20.05.2020. godine po rješenjima sanitarnih inspektora 67 osoba koje imaju prebivalište na području općine Odžak nalazi u samoizolaciji.

Članovi Stožera, dr.Anto Majić i Ivan Ivić su izvjestili Stožer da se u Domu zdravlja Odžak vraća normalan rad službi. Specijalistička služba bi počela sa radom čim se iznađe rješenje o prelasku državne granice radi dolaska doktora specijalista. Priprema se otvaranje fizikalne službe i to najvjerojatnije od sljedećeg ponedjeljka,  a trijažni šator ostaje do 31.05.2020. godine. Na  snazi ostaju sve zaštitne mjere kako za pacijente tako i za djelatnike, i dalje su aktivni svi kontakt telefoni i to 24 sata.

Član Stožera Radinka Dujak upoznala je prisutne da je objavljen javni poziv za pomoć za gospodarske subjekte na području Županije Posavske koji su imali umanjene prihode, a da će od nivou Federacije pomoć za navedene ići preko porezne uprave. Navela je da je i UNDP raspisao javni poziv za pomoć malim i srednjim poduzećima. Načelnik općine Odžak jakov Ivanković jučer 19.5.2020. godine potpisao Sporazum sa Fedralnim ministarstvom poljoprivrede za pomoć poljoprivrednicima, te da će povodom istoga poljoprivrednici morati dostavljati račune za troškove koji su imali za proljetnu sjetvu, a da će maksimalan iznos pomoći biti do 1.000 KM po jednom korisniku.

Načelnik Stožera Jozo Agatić je upoznao prisutne sa najnovijim zaključcima i zapovijedima donesenim od strane Federalnog i Županijskog stožera CZ.

Federalni stožer CZ je donio više naredbi koje se uglavnom odnose na javne ustanove te podjelu zaštitne opreme istima.

Županijski stožer CZ je donio više zapovjedi kojima se:

odobrava rad autoškola na području Županije Posavske uz poštivanje izdatih epidemioloških mjera, dozvoljava rad vrtića na području ŽP uz poštivanje izdatih epidemioloških mjera, privremeno obustavlja pružanja usluga u sljedećim ugostiteljskim objektima: svadbeni saloni, noćni klubovi, diskoteke, kasina i sl.i robnim tržnicama, te privremeno obustavlja pružanja usluga za: kina, bazene i kupališta, igraonice i zabavne parkove i sl. Zatim zapovijed kojom je odobreno kretanje starijim i mlađim osobama, odobren rad kladioncama i produžen rad ugostiteljskim objektima do 22:00 sata od 20.05.2020.godine.

ZAPOVJEDNIK OPĆINSKOG STOŽERA

Jakov Ivanković, dipl.oec.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480