Priopćenje za javnost sa sjednice Stožera CZ Općine Odžak, 13.5. 2020.godine

Priopćenje za javnost sa sjednice Stožera CZ Općine Odžak, 13.5. 2020.godine

Na sjednici Stožera civilne zaštite općine Odžak, održanoj dana 13.5.2020.godine u prostorijama Male vijećnice općine Odžak, članovi Stožera upoznati su o aktualnom stanju vezanom za epidemiju Koronavirus COVID-19 na području općine Odžak.

Načelnik Stožera je upoznao prisutne sa najnovijim zaključcima i zapovijedima donesenim od strane Federalnog i Županijskog Stožera CZ.

Federalni Stožer CZ je 12.05.2020.godine donio 3 naredbe i 1 zaključak i to:

  1. Naredba kojom se dozvoljava rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prevozu na području Federacije BiH uz posebne epidemiološke mjere.
  2. Naredba kojom se dozvoljava rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području Federacije BiH uz posebne epidemiološke mjere.
  3. Naredba kojom se dozvoljava pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija na otvorenom prostoru (bašte i terase) uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera, ali uz zabranu upotrebe i konzumiranja nargila (šiša).
  4. Zaključak kojim se zadužuju kantonalni štabovi civilne zaštite da u suradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja i kantonalnim ministarstvima zdravstva razmotre mogućnost rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola uz poštivanje epidemioloških mjera.

 Županijski Stožer CZ je 08.05.2020.godine donio 2 zapovijedi i 1 dopunu zapovijedi i to:

  1. Zapovijed o zabrani kretanja osobama starijim od 65 godina na području Županije Posavske osim u vremenu od 06:00 do 11:00 sati, kao i osobama mlađim od 18 godina osim u vremenu od 14:00 do 19:00 sati, te da je istima dozvoljeno svkodnevno kretanje u vozilu bez vremenskog ograničenja, te izuzetci za posebne kategorije.
  2. Zapovijed o sprovođenju putnika do adrese stanovanja kojima je pri ulasku u BiH na graničnom prijelazu Orašje određena mjera samoizolacije u ŽP, a ako im je određena mjera samoizolacije van područja Županije Posavske sprovesti ih do granice Županije Posavske, a onima koji nemaju osiguran prijevoz isti će osigurati općinske službe civilne zaštite prema adresi određenoj za samoizolaciju.
  3. Dopuna zapovijedi od 18.03.2020.godine sa točkom 8a. kojom se zabranjuje okupljanje više od 10 osoba na jednom mjestu osim u objektima i prostorima za koje su izdane preporuke i mjere Županijskog ili Federalnog zavoda za javno zdravstvo.

Načelnik Policijske Uprave Odžak Mišo Senković, izvjestio je Stožer da je izvršen nadzor u proteklih 7 dana nad ukupno 60 osoba koje se nalaze u izolaciji, a utvrdjeno je da su svi poštovali izrečene mjere.  Zaključno sa 13.5.2020. godine u samoizolaciji nalazi se 60 osobe sa područja općine Odžak. Tijekom izvještajnog perioda je izvršena 1 pratnja za ukupno 3 osobe.

Iz Doma zdravlja Odžak dr.Anto Majić i Ivan Ivić izvjestili su Stožer da je stanje na području općine Odžak uzrokovano pojavom Koronavirusa Covid-19 zadovoljavajuće, bez promjena u zadnjih 7 dana.

Član Stožera Radinka Dujak upoznala je prisutne da su objavljeni javni pozivi za sufinanciranje dijela bruto plaća za 3. i 4. mjesec za gospodarske subjekte na području ŽP kojima je bio zabranjen rad, a da će u 5.mjescu biti objavljen novi javni poziv za pomoć onim gospodarskim subjektima kojima nije bio zabranjen rad ali koji su imali umanjene prihode. Također je upoznala da je od početka pandemije do danas na području općine Odžak odjavljeno 110 djelatnika. Fedracija BiH po usvojenom Zakonu o koroni sudjelovati će u plaćanju doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje kao pomoć gospodarskim subjektima počevši od 4. mjeseca i nadalje, te za još 1 mjesec nakon proglašenja prestanka nesreće izazvane koronavirusom za područje Federacije BiH. Također je napomenula da Zakon predviđa i mogućnost korištenja namjenskih sredstava od strane proračunskih korisnika za određene i definirane svrhe u borbi protiv koronavirusa odnosno ublažavanju i saniranju štetnih posljedica izazavnih istim.

 

 

ZAPOVJEDNIK OPĆINSKOG STOŽERA

                                                                   Jakov Ivanković, dipl.oec.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480