Priopćenje za javnost sa sjednice Stožera CZ Općine Odžak, 23.4. 2020.godine

Priopćenje za javnost sa sjednice Stožera CZ Općine Odžak, 23.4. 2020.godine

Na sjednici Stožera civilne zaštite općine Odžak, održanoj dana 23.4.2020.godine u prostorijama Male vijećnice općine Odžak, članovi Stožera upoznati su o aktualnom stanju vezanom za epidemiju Koronavirus COVID-19 na području općine Odžak.

Član Stožera Mišo Senković ispred PU Odžak, naveo je da je izvršen nadzor nad ukupno 34 osoba koje se nalaze u izolaciji, utvrdjeno je da 29 osoba su poštovale izrečene mjere, dok se 5 osoba nije nalazila na adresi prebivališta. Zaključno sa 23.4.2020. godine u samoizolaciji nalazi se 14 osoba sa područja općine Odžak, od kojih za 2 osobe 22.04. 2020.godine prestaje mjera samoizolacije. Izvršena je pratnja 2 osobe od Pruda do motela „Nova Lađa“ u Novom Gradu gdje se od 22.04.2020.godine vrši i 24-satno osiguranje objekta koji je određen kao karantin.

Iz Doma zdravlja Odžak Dr.Anto Majić izvjestio je Stožer da je stanje na području općine Odžak uzrokovano pojavom Koronavirusa Covid-19 zadovoljavajuće. Uzeto je 7 uzoraka za testiranje na Koronavirus Covid-19. Jučer su ponovno uzeti uzorci, od ranije pozitivno potvrđenih osoba na Koronavirus Covid-19, a od istih osoba će biti uzet i drugi uzorak sutra, te rezultati uzetih uzoraka od te dvije osobe očekuju se tijekom vikenda.

Darko Kasap, predstavnik Udruge privatnih poslodavaca općine Odžak, izvjestio je Stožer o predloženim mjerama za pomoć gospodarstvu, a sukladno održanom sastanku sa Ministrom gospodarstva ŽP i očekivanom usvajanju zakona na nivou Federacije BiH po tom pitanju. Sukladno tome je predloženo :

  • da će se za sve pravne subjekte koji su zatvoreni i nisu obavljali djelatnost radi usvojenih mjera i naredbi protiv Koronavirusa (COVID-19) za treći mjesec-ožujak 2020.godine osigurati subvencija od strane Vlade Županije Posavske na način isplate 50% bruto plaće za svakog djelatnika što cca.iznosi 360 KM po uposleniku ( za oko cca. 300 uposlenih sa prostora općine Odžak, a ukupno 638 uposlenih na prostoru Županije Posavske koje će se osigurati za te namjene oko 230.000 KM isključivo od Županije Posavske), dok će se za iste pravne subjekte (zatvorene) za četvrti i peti mjesec 2020.godine osigurati isplata doprinosa za svakog uposlenika i to oko 245 KM od strane Federacije BiH.
  • za sve ostale pravne subjekte ( koji nisu zatvoreni ali su imali ograničenja u poslovanju) će se od strane Županije Posavske isplaćivati subvencije sukladno procentu pada prometa ( tako npr. ako je pad prometa za pravnog subjekta bio 50% to će se poduzeće pomoći sa subvencijom za 50% uposlenika istog u iznosu od po 300 KM po uposleniku).

Za predložene mjere pomoći i subvencije u gospodarstvu se predviđa da će Županija Posavska trebati osigurati  cca 2 miliona konvertibilnih maraka za četvrti, peti i šesti mjesec tekuće godine, koje očekuje od FBiH, a da će Ministarstvo gospodarstva ŽP objaviti javni poziv sa jednostavnim kriterijima na koji će se pravni subjekti prijavljivati radi ostvarivanja te pomoći.

Također je istaknuto da je Ministar gospodarstva ŽP naveo ako Županija Posavska dobije dio financijskih sredstva od aranžmana sa MMF-om, te ukoliko ta sredstva budu grantovska, a ne kreditna, da će se dio iznosa preusmjeriti za pomoć u gospodarstvu na području naše Županije. Po pitanju otpuštenih radnika je iznio da će se subvencije za iste moći realizirati samo od Županije i to po postotku pada prometa, jer je i ranije sugerirano da se radnici ne otpuštaju, a za iste se koriste i isplate od strane Zavoda za upošljavanje ŽP, te je naveo da je sa jučerašnjim danom za područje općine Odžak evidentirano oko 3 % otpuštenih radnika. Obrti pripadaju u istu skupinu za ostvarivanje navedenih pomoći i subvencija.

ZAPOVJEDNIK OPĆINSKOG STOŽERA

Jakov Ivanković, dipl.oec.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480