Priopćenje za javnost sa sjednice Stožera CZ Općine Odžak, 2.4. 2020.godine od 09,00 sati

Na sjednici Stožera civilne zaštite općine Odžak, održanoj dana 2.4.2020.godine u prostorijama Male vijećnice općine Odžak, članovi Stožera upoznati su o stanju na području općine Odžak.

           

U informaciji Policijske Uprave Odžak, navodi se da je izvršen nadzor nad ukupno 48 osoba koje se nalaze u izolaciji i da nije bilo kršenja mjera ni po kojem osnovu, osim jednog slučaja zabrane kretanja za osobe starije od 65 godina koja je upozorena. Zaključno sa 2.4.2020. godine po rješenjima sanitarnih inspektora 41 osoba koje imaju prebivalište na području općine Odžak nalazi se u samoizolaciji, a od kojih za 15 osoba 1.4.2020. godine prestaje mjera samoizolacije.  Također je napomenuto da se radi na osiguranju i pronalaženju adekvatnih prostorija koje će služiti za smještaj osoba koje se budu lišavale slobode zbog kršenja mjera izolacije i samoizolacije.

 

Dr. Anto Majić izvjestio je Stožer da je po pitanju jedne pozitivne osobe na Coronavirus COVID-19 u Odžaku utvrđeno da su sa istom bila u kontaktu dva zdravstvena djelatnika. Za navedene će biti izrečena zakonski utvrđena mjera od strane Županijske uprave za inspekcijske poslove – Sanitarne inspekcije.

Na sutrašnjoj sjednici kriznog stožera Ministarstva zdravstva će se raspravljati i o ovome pitanju.

Dalje je naveo da se spomenuta osoba osjeća dobro i da je stanje zadovoljavajuće, a da se počela javljati blaga temperatura kod supružnika te osobe kojem je određena samoizolacija od strane Županijske uprave za inspekcijske poslove – Sanitarne inspekcije.

 

Policijska Uprava Odžak poduzet će sve neophodne mjere za otkrivanje osoba koje su bile u kontaktu sa pozitivnom osoboma na Coronavirus COVID-19, na način da najprije telefonskim putem ili na drugi način kontaktiraju samu osobu i ispitaju o svim osobama sa kojima je bila u direktom kontaktu nakon operacije i povratka iz Tuzle.

Ivan Ivić, novi ravnatelj Doma zdravlja Odžak, je istaknuo da je u Dom zdravlja na trijažnom punktu primljena pacijentica koja je imala simptome temperature i slabosti, a da se utvrdilo da je ista bila u kontaktu sa roditeljima, odnosno osobama u Austriji, odakle je doputovala. Dalje je istaknuta potreba da se trijažni punkt izdvoji van Doma zdravlja u šator koji bi se trebao postaviti na parking ispred Doma zdravlja, te da će se u Domu zdravlja uraditi reorganizacija rada u cilju poduzimanja mjera zaštite za uposlenike, a naveo je i potrebu dodatne zaštitne opreme u vidu odijela, maski i rukavica za timove koji rade na terenu i obilaze pacijente.

Na sjednici Stožera civilne zaštite općine Odžak usvojeno je da se donese preporuka za Županijski stožer CZ  da urgira prema Fedralnom stožeru CZ i prema Vladi Federacije BiH da se uvede moratorij za odgodu plaćanja u vremenu od 3 mjeseca svim javnim poduzećima, a za područje općine Odžak JP „Komunalac“ d.o.o., koji posluje sa negativnim trendom pada prihoda u 2020.godini prema njihovim potražiocima naplate električne energije, računa od dobavljača goriva, sredstava za dezinfekciju i sl., obveza plaćanja PDV-a, obveza plaćanja posebnih vodoprivrednih naknada, plaćanje poreza na dobit, poreza na tvrtku, isplata poreza i doprinosa na isplate nakanda članovima nadzornog odbora, isplata poreza i doprinosa koji proizilaze iz isplate plaća zaposlenika poduzeća i dr. obveza.                                                               

            ZAPOVJEDNIK OPĆINSKOG STOŽERA

Jakov Ivanković, dipl.oec.

Ispis