ZAPOVIJED - produženje naredbi 30.03

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća „Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

  1. Produžuje se važenje do daljnjeg svih izdani Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite i Kriznog stožera Ministarstva zdravstava i socijalne politike Županije Posavske koje su imale primjenu do 31.03.2020. godine, a koje nisu nekom drugom zapovijedi stavljene van snage.
  2. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

 

Ispis