ZAPOVIJED - zabrana kretanja i izuzeci 30.03

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća „Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

 

ZAPOVIJED

 

  1. Zapovijeda se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Županije Posavske.
  2. Iz točke 1 ove zapovjedi izuzimaju se zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusom (zdravstveni djelatnici, pravosudni djelatnici, pripadnici civilne zaštite, crvenog križa).
  3. Također iz ove zapovjedi izuzimaju se poljoprivredni proizvođači -vozači poljoprivredni strojeva stariji od 65 godina, kao i pčelari uz odobrenje koje izdaje Općinska služba civilne zaštite na temelju podataka dobivenih od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.
  4. Za provođenje ove zapovijedi odgovoran je MUP Županije Posavske.
  5. Zadužuje se MUP Županije Posavske da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovijedi.
  6. Donošenjem ove zapovjedi, zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite broj:15-40-1-1-20/20, od 20.03.2020. godine stavlja se van snag.
  7. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do daljnjeg.

 

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

 

Ispis