PRIJEDLOG POLICIJSKOJ STANICI

Općinski stožer civilne zaštite na temelju članka 108.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Sl.novine F BiH“broj: 39/03, 22/06 i 43/10), Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, V.broj 408/2020 od 16.03.2020.godine i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog stožera civilne zaštite broj: 03-44-3/13 od 11.09.2013.godine, donosi:

 

 PRIJEDLOG

 

  1. Predlaže se Policijskoj stanici Odžak i njihovim djelatnicima da po prijavama građana na broj telefona 122 kao i po prijavama na drugi način o kršenju mjera samoizolacije, provjere da li je osobi izdana mjera samoizolacije, kao i prijavama za kršenje zabrane kretanja na području općine Odžak, izvrše provjeru po tim prijavama, te poduzmu radnje iz svoje nadležnosti za kažnjavanje takvih osoba .
  2. Predlaže se da Mišo Senković, član Stožera CZ Odžak, izvještava Općinski stožer civilne zaštite Odžak o svim poduzetim mjerama i radnjama iz točke 1.ovog prijedloga.

      3. Ovaj prijedlog stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Jakov Ivanković, dipl.oec.

Ispis