Zabrana: kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi:

ZAPOVIJED

1. Zapovijeda se zabrana kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 2 metra na području Županije Posavske.

2. Zapovijeda se taksi vozačima na području Županije Posavske da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača.

3. Za provođenje ove zapovijedi odgovorno je Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske.

4. Zadužuje se Ministarstvo iz točke 3. ove zapovijedi da putem Županijskog operativnog centra izvještava Županijski stožer civilne zaštite i Federalni stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovjedi.

5. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

izvor: https://www.zupanijaposavska.ba/


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480