PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Priopćenje za javnost sa 2. Izvanredne sjednice Stožera CZ Općine Odžak, 23.03. 2020.godine od 10,00 sati

 

Na drugoj izvanrednoj sjednici  Općinskog stožera civilne zaštite Odžak, održanoj dana 23.03.2020.godine u prostorijama Male vijećnice općine Odžak, je razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. Izvanredne sjednice Stožera CZ Odžak od 18.03.2020.godine.
  2. Izvješće o realizaciji zaključaka sa 1.Izvanredne sjednice.
  3. Izdavanje zaduženja po naredbama i uputama Federalnog i Županijskog stožera CZ.
  4. Tekuća pitanja.

 

Nakon što je zapisnik sa 1. Izvanredne sjednice Stožera CZ Odžak od 18.03.2020.godine usvojen jednoglasno, pristupilo se podnošenju izvješća o realizaciji dosadašnjih zaključaka donesenih od strane Stožera CZ Odžak, te je konstatirano da svi poštuju izdate zapovijedi, zaključke i odluke koje su ili realizirane ili je realizacija istih još uvijek u tijeku.  Napomenuto je da Stožer poštuje sve direktive i mjere izdane od strane Federalnog i Županijskog Stožer CZ,  te da će to činiti i ubuduće.

 

Od dosada poduzetih mjera izdvajamo: sačinjena specifikacija MTS-a (zaštitne opreme i sredstva) koje se dijele po iskazanim potrebama i tražene su potrebe  istih od viših razina, da se vrši dezinfekcija javnih ustanova, prostora i ulica, osigurana zaštita djelatnika javnih ustanova, broj djelatnika se svodi na minimalnu razinu, angažirane službe za dezinfekciju i zaštitu, formirana 2 mobilna tima od strane Crvenog križa Odžak sa spiskovima socijalno ugroženih osoba i namirnicama potrebnih za jedan dan i dr.

Također je izneseno da sve naredbe i upute Federalnog i Županijskog stožera CZ, Stožer CZ Odžak u potpunosti primjenjuje o čemu se obavještava i javnost ( naredbe o radnom vremenu, o zabrani rada, o zabrani kretanja, o policijskom satu, o samoizolaciji i dr.).

  

Na sjednici je od predstavnika Policijske stanice Odžak Zorana Lovrića iznesen način postupanja policajaca sa osobama kojima je izrečena mjera samoizolacije, da je za ukupno 138 osoba na području općine Odžak izdata mjera samoizolacije, da je do sada izvršen obilazak 321 osobe, da je ustanovljeno da je 5 osoba prekršilo izdate mjere samoizolacije o čemu su sačinjene službene zabilješke i poslane na nadležne inspekcijske službe, da još nije podnesena krivična prijava ni protiv jedne osobe koja se ne pridržava izdatih mjera, ali da će se ubuduće izricati prekršajni nalozi za osobe koje se ne budu pridržavale izdatih mjera ( samoizolacije, zabrane kretanja, policijskog sata i sl.) sa kaznama od 300 KM pa nadalje.

 

Na današnjoj sjednici je donesena odluka o izdvajanju i osiguranju financijskih sredstava, u slučaju da bude bilo potrebe, za nabavku potrebitih količina konzervirane hrane i brašna za civilno stanovništvo, kao i nabavku potrebitih količina rezervi goriva za potrebe Stožera.

 

Među  donesenim zaključcima izdvajamo zaključak o potpori Udruge privatnih poslodavaca općine Odžak u cilju stabilizacije stanja u gospodarstvu i podržavanju njihovih zaključaka, zaključak o popisu svih pripadnika Stožera CZ Odžak, djelatnika Doma zdravlja kao i ostalih ustanova i organizacija angažiranih za potrebe Stožera CZ Odžak radi dostavljanja tih spiskova Policijskoj stanici Odžak i mogućnosti njihovog kretanja u slučaju potrebe i za vrijeme policijskog sata, zaključak kojim se traži od Fedralnog i Županijskog stožera da omoguće kretanje poljoprivrednicima za obavljanje priprema za proljetnu sjetvu i vršenje same sjetve i mimo dosadašnjih ograničenja i policijskog sata, zaključak o dodejli jakni CZ Odžak kao i iskaznica CZ Odžak svim članovima Stožera CZ Odžak i drugim osobama angažiranim od strane Stožera .

                                                                                                              Stožer CZ Odžak


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480