Služba za komunikacije

 • Nermin Oručević Načelnik Službe
  Odžak, Županija Posavska, Bosna i Hercegovina
  Telefon: +38731761016 lokal 213
  Mobitel: +38763776723
  Fax: +38731711100
 • Ankica Domislić Matični ured
  Odžak, Županija Posavska, Bosna i Hercegovina
  Telefon: +38731 761 480
  Fax: +38731711100
 • Telefon: +38731761016, +38731761027
  Mobitel: +38763776729, +38763390531
  Fax: +38731711100