Služba za gospodarstvo i LER

 • Radinka Dujak Načelnica Službe
  Odžak, Županija Posavska, Bosna i Hercegovina
  Telefon: +38731761016 lokal 232
  Mobitel: +38763 776 724
  Fax: +38731711100
 • Nađa Ahmetović Komunalni inspektor
  Telefon: +38731761693
  Fax: +38731711100