Općinsko vijeće

  • Marinka Pranjić Stručna služba OV
    Odžak, Županija Posavska, Bosna i Hercegovina
    Telefon: +38731761016 lokal 211