Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2018. godini provode Anketu o radnoj snazi (ARS/2018). Anketa se provodi jednom godišnje, a prvi put u Bosni i Hercegovini provedena je 2006. godine. Podaci dobiveni Anketom radne snage usporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU i ILO-a.

Anketa o radnoj snazi će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 09.04. do 22.04.2018. godine na uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od toga u Federaciji BiH na uzorku od 5.969 domaćinstvo.

 

Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću...

Opširnije...

 

Ovim javnim pozivom se pozivaju sva fizička lica i registrovani poljoprivredni obrti sa područja jedinica lokalne samouprave Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac, Gradiška i Modriča da podnesu prijave za dodjelu podrške u okviru projekta LIR za zasnivanje i proširenje površina na kojim će se proizvoditi soja tokom 2018. godine.

Projekat LIR: Javni poziv za dodjelu podrške za zasnivanje i proširenje proizvodnje soje u 2018. godini 21. feb. 2018.