12.12.(utorak) održan sastanak Općinskog razvojnog tima i Partnerske grupe općine Odžak na kojemu su se sudionici upoznali sa Informacijom o implementaciji projekata iz „Revidirane  Strategije lokalnog razvoja općine Odžak 2016-2020“, u 2017. godini i o indikativnom planu implementacije projekata iz „Revidirane Strategije lokalnog razvoja općine Odžak 2016-2020“ za razdoblje 2018 - 2020. godine.

Sastanku je, pored razvojnog tima i partnerske grupe  prisustvovao načelnik općine Jakov Ivanković koji je pozdravio prisutne  i podržao ovakav rad i suradnica za lokalnu upravu, LIR projekat UNDP BiH Mirna Dabić Davidović. Informaciju o implementaciji projekata iz „Revidirane  Strategije lokalnog razvoja općine Odžak 2016-2020“ u 2017. godini prezentirala je šef službe za gospodarstvo i LER  Radinka Dujak koja je naglasila da je ovo ključni strateško-planski dokument općine Odžak i obuhvaća ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu sferu. Izrađena je kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanje lokalnih snaga, ali kao i odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj. Strategija informira sveukupnu javnost i privatne ulagače o razvojnom putu općine, predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira podlogu za praćenje napretka, te ohrabruje suradnju i dogovor u planiranju različitih razina vlasti i društveno-ekonomskih partnera. U Strategije za 2017. godinu“ planirano je ulaganje u 47 projekata u financijskom iznosu od 5 milijuna, 694 tisuće i 175 KM, iz svih izvora financiranja. Prema prikupljenim podacima za prvih devet mjeseci ove godine, vođene su aktivnosti na  implementaciji 26 projekata u vrijednosti od 3 milijuna, 911 tisuća i 498 KM ili 68,7% od planiranog.

Na utvrđenom Dnevnom redu,prezentiran i početni radni materijal za izradu Indikativnog trogodišnjeg plana implementacije projekata iz Revidirane Strategije razvoja općine Odžak za razdoblje 2018-2020 godine. Planom se predviđa ulaganje u 73 projekta ukupne vrijednosti 11 milijuna, 909 tisuća i 660,00  KM. Izvori iz kojih se planira osigurati financijska sredstva su Proračun općine, Županijska sredstva, Federalna ministarstva, Federalne agencije, Federalna Javna poduzeća, Donatori (UNDP-a, Svjetska banka, Vlada RH, Fondacija Mozaik i drugi). Najznačajniji projekti čija se implementacija očekuje u ovom razdoblju su: Sustav navodnjavanja i odvodnje MERA, rekonstrukcija i uređenje kanala i poljskih putova, rekonstrukcija i uređenje putova kako općinskih tako i regionalnih i magistralnih,  nastavak radova na zgradi Male vijećnice, opremanje zdravstvenih ustanova i škola, ulaganja u izgradnju vodoopskrbnih sustava Vrbovac, Potočani i ostali kao i proširenje i rekonstrukcija kanalizacijskog  sustava u gradu Odžaku, ulaganja u sanaciju divljih deponija i ostali projekti iz zaštite okoliša  te nastavak deminiranja preostalih minama kontaminirnih površina, obnove u ratu i u poplavama oštećenih objekata kao i jačanje civilne zaštite. Na kraju sastanka predstavnica LIR projekat UNDP-a BiH, Mirna Dabić Davidović, izvela  je obuku na temu „Mehanizmi suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora“.