Održan je peti sastanak uspostavljenog Lokalnog razvojnog partnerstva (LRP) općine Odžak.

Sastanku su pisustvovali članovi Lokanog razvojnog partnerstva LRP Općine Odžak, te predstavnici medija. Na početku sastanka usvojen je predloženi dnevni red.

Prije početka rasprave prisutne je pozdravio općinski Načelnik Jakov Ivanković, koji je informirao sve prisutne da je ovo nastavak aktivnosti iz potpisanog dokumenta o jačanju Lokalnog razvojnog partnerstva (LRP), te da je cilj Općine unaprijediti suradnju javnog, privatnog i nevladinog sektora. Također, napomenuo je da suradnjom s UNDP-om, formaliziranjem Partnerstva i nastavkom jačanja (LRP) Općina Odžak je u mogućnosti implementirati više projekata i mjera iz Strategije koji su vrlo bitni za budućnost naše Općine.

Posebno se osvrnuo na dobru suradnju s UNDP-em na implementaciji Izgradnje vodoopskrbnog sustava u MZ Vrbovac i da se očekuje ista tako dobra suradnja na projektu „Izgradnje kanalizacijskog sustava u dijelu naseljenog mjesta Odžak-Novo Naselje“, čija je implementacija u tijeku. Pored ovoga, općinski Načelnik je informirao članove LRP-a o aktivnostima na izgradnji mosta u Svilaju i budućim poslovnim zonama Svilaj 1, 2 i 3 na graničnom prijelazu Svilaj.

Nakon pozdravnih i uvodnih riječi Koordinatora općinskog razvojnog tima (ORT) gospođe Radinke Dujak, ispred Službe za gospodarstvo i LER, prikazana je kratka prezentacija Informacija o implementaciji projekata iz „Revidirane Strategije razvoja općine Odžak“ u 2017. godini, kao uvod u raspravu po prvoj točci dnevnog reda. Od svih nositelja implementacije projekata iz Strategije razvoja općine Odžak, Služba za gospodarstvo i LER je dobila pisane informacije o implementaciji u 2017. godini, kao i planovima implementacije za 2018.g. i naredne tri godine. Implementacija je vršena u 29 od 48 planiranih projekata. financijski plan za 2017. godinu je iznosio 5.694.175,00 KM a implementirano je 4.125.500,00 KM ili 72,4% od plana.
O drugoj i trećoj točci dnevnog reda vođena je zajednička rasprava. Ispred Službe za gospodarstvo i LER, prikazana je prezentacija Plana za 2018. godinu i uvodno izlaganje za Indikativni trogodišnji Plan 2018-2020. godinu. Planirana ulaganja u 2018. godini, u tri sektora (Ekonomski razvoj, Društveni razvoj i Životna sredina), kroz 50 projekata iznose 4.493.182,00 KM.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovalo više prisutnih predloženo je nekoliko dopuna.

Da se u Informaciju o implementaciji projekata u 2017. godini i Detaljnom planu implementacije u 2018. godini uključe projekti: Dječjeg vrtića Paola Cerueto koje će pismeno dostaviti ravnatelj dječjeg vrtića.

Kao i da se u Indikativnom trogodišnjem planu za 2018.-2020. godinu, uključe projekt Kuće nade „Stanovanje uz podršku“ i projekti „Komunalac d.o.o Odžak Sanacija krova i objekta u krugu poduzeća Energoinvest i izrada projektne dokumentacije sanacije postojećeg kanalizacijskog sustava u Odžaku (Konstrukcije, financiranje i ostalo vezano za ove projekte će pismeno dostaviti).

Na kraju je zaključeno kako uz pomoć svih aktera, kroz formalizirano Partnerstvo (LRP) u lokalnoj zajednici, imamo za cilj poboljšanje poduzetničke klime, implementacije projekata i unaprjeđenje suradnje općine Odžak s gospodarskim, javnim i nevladinim sektorom, što bi stvorilo bolje uvjete života za sve u općini Odžak. Navedeni materijali korigirani s novim prijedlozima bit će kao materijali Službe za gospodarstvo i LER, ORT, LRP i općinskog Načelnika na dnevnom redu Općinskog Vijeća.

UNDP je inicijator svih ovih aktivnosti, cijeli proces vodi općina Odžak na čelu s općinskim Načelnikom koji je i Predsjedatelj lokalnog razvojnog partnerstva (LRP).