Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu s članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva sve zainteresirane subjekte, NVO i stanovnike mjesnih zajednica Općine Odžak da uzmu učešće u:

JAVNOJ RASPRAVI
o Studiji utjecaja na okoliš za projekt sanacije postojeće deponije komunalnog otpada “Neteka” Općine Odžak, i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja
 

Javna rasprava se održava u postupku izdavanja okolinske dozvole za namjeravani projekt sanacije i zatvaranja postojeće deponije komunalnog otpada Općine Odžak i izgradnji pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja, investitora Općina Odžak.

Javna rasprava će se održati 4. 5. 2017 godine u Općini Odžak, Gradska vijećnica (Mala Vijećnica), ulica Trg 3, s početkom u 12,00 sati.

Opširnije:Poziv na Javnu raspravu

Na temelju članka 70. stavka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 35/05), članka 143. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske", broj 06/16), te članka 38. Statuta Općine Odžak (,,Službeni glasnik Općine Odžak", broj: 02/09) općinski načelnik Općine Odžak raspisuje:

Ponovljeni javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina

Pozivaju se sve zainteresirane stručne osobe da podnesu prijave za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina iz sljedećih struka:

Opširnije:Ponovljeni javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički...

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Odžak broj: 01-01-119/17 od 20. 3. 2017. godine Povjerenstvo/Komisija za stipendiranje studenata u školskoj 2016./2017. godini raspisuje

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2016./2017. godini

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu 10 (deset) studentskih stipendija u mjesečnom iznosu od 150,00 KM (slovima:stopedesetkonvertibilnilunaraka) redovitim studentima visokoškolskih ustanova s područja općine Odžak u školskoj 2016./2017. godini.
Stipendija će se dodjeljivati za tekuću akademsku godinu u 10 mjesečnih anuiteta.

Opširnije:Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

U okviru projekta „Lokalni integrirani razvoj“ (LIR) raspisan je javni poziv za sudjelovanje u programu za razvoj poduzetništva i podršku osnivanju poduzeća (Start-up).

Na javni poziv za učešće u programu za razvoj poduzetništva i podršku u osnivanju poduzeća, u okviru projekta LIR, mogu se prijaviti zainteresirana fizička lica s područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Domaljevac-Šamac, Foča, Goražde, Gradiška, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče i Živinice. Planirani program podrške uključuje:

1. Specijalistički višednevni trening (do 40 polaznika);
2. Bespovratnu financijsku podršku za realizaciju do 5 najbolje ocijenjenih biznis planova;
3. Mentorsku podršku i praćenje tijekom prve godine poslovanja.

Opširnije:LIR projekt: javni poziv za sudjelovanje u programu za razvoj poduzetništva i podršku osnivanju...


Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sheme - "Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća" za 2017. godinu.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sheme za 2017. godinu.

Tekst Javnog natječaja i prateću dokumentaciju (aplikacijski paket) možete preuzeti s mrežnih stranica Ministarstva (http://www.fmrpo.gov.ba).