Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu s članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva sve zainteresirane subjekte, NVO i stanovnike mjesnih zajednica Općine Odžak da uzmu učešće u:

JAVNOJ RASPRAVI
o Studiji utjecaja na okoliš za projekt sanacije postojeće deponije komunalnog otpada “Neteka” Općine Odžak, i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja
 

Javna rasprava se održava u postupku izdavanja okolinske dozvole za namjeravani projekt sanacije i zatvaranja postojeće deponije komunalnog otpada Općine Odžak i izgradnji pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja, investitora Općina Odžak.

Javna rasprava će se održati 4. 5. 2017 godine u Općini Odžak, Gradska vijećnica (Mala Vijećnica), ulica Trg 3, s početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:

1.Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).

2.Prezentacija Studije o utjecaju na okoliš za sanaciju i zatvaranje deponije komunalnog otpada Općine Odžak - Neteka, investitora Općina Odžak (predstavnik konzultanta i ili investitora).

3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Kompletna Studija o utjecaju na okoliš s pratećom dokumentacijom i prilozima dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, ul. M. Marulića br.2, Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba, link okolišne dozvole/javne rasprave.

Rok za dostavu primjedbi i sugestija na zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
71000 SARAJEVO
Marka Marulića broj 2