Na temelju članka 70. stavka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 35/05), članka 143. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske", broj 06/16), te članka 38. Statuta Općine Odžak (,,Službeni glasnik Općine Odžak", broj: 02/09) općinski načelnik Općine Odžak raspisuje:

Ponovljeni javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina

Pozivaju se sve zainteresirane stručne osobe da podnesu prijave za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina iz sljedećih struka:

1. Arhitektonske,
2. Građevinske,
3. Elektrotehničke,
4. Strojarske,
5. Prometne,
6. Zaštite od požara,
7. Zaštite na radu,
8. Tehnološke,
9. Zaštite okoliša,
10.Veterinarske,
11. Sanitarne,
12. Poljoprivredne ,
13. Geodetske.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe odgovarajućih struka koje ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 143. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske, broj 06/16 ), odnosno diplomirani inženjeri odgovarajuće struke, s pet godina radnog  iskustva i s položenim stručnim ispitom.

Ponovljeni javni poziv možete preuzeti OVDJE