Na temelju članka 12. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za dodjelu u zakup objekta Centar za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga sa zemljištem ("Službeni glasnik općine Odžak", broj: 1 /17), članka 6. Odluke o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zakupce objekta Centar za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga sa zemljištem ("Službeni glasnik općine Odžak", broj:1/17), Općinski načelnik objavljuje:

Javni oglas za zakup Centra za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga sa zemljištem putem javnog nadmetanja - pribavljanjem pisanih ponuda

Predmet Javnog oglasa je dodjela u zakup objekta Centar za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga sa zemljištem, površine 400 m2 i izgrađen je na zemljištu označenom kao:

k.č. broj 1724/1, zv. Lug, površine 5647 m2 , iz posjedovnog lista broj 1150 za k.o. Odžak, posjednika DS: OPĆINA ODŽAK sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara parceli broj  335/10 iz  zk uloška 299 za k.o. SP ODŽAK

a radi obavljanja djelatnosti proizvodnje, skladištenja, prerade i prometa nekih od  najznačajnijih tipičnih proizvoda Sjeveroistočne regije BIH, kao što su: suha šljiva, recelj ili bestilj, jabukov  pekmez, šira od jabuke, bijeljinski kupus, suhi sir - zarica, suho meso - pastrma, bosanski sudžuk, kerani proizvodi, prozvodi od pruća, grnčarski proizvodi i tradicionalni namještaj od  rezbarenog  drveta  i drugih sličnih djelatnosti koje su povezane sa lancom vrijednosti tipičnih proizvoda, a putem javnog nadmetanja -  pribavljanjem pisanih ponuda.

Početna cijena mjesečne zakupnine objekta iznosi 2,50 KM/m2 (slovima: dvije i 50/100 KM po jednom metru kvadratnom).

Nekretnine se daju u zakup na period od 5 (pet) godina.

Javni oglas možete preuzeti OVDJE