Upozoravamo i molimo sve građane općine Odžak kao i sve druge obveznike komunalne naknade da izvrše uplatu svih svojih dugovanja nastalih proteklih godina zbog neplaćenih računa za komunalnu naknadu ili da pristupe sklapanju Sporazumu o izmirenju duga na rate s općinskim organom uprave.

Pozivamo sve obveznike koji imaju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za tekuću  2017. godinu da svoj zahtjev podnesu u zato određenom zakonskom roku.

Napominjemo da će se svim obveznicima komunalne naknade koji nisu do sada izvršili uplatu komunalne naknade u iznosima prema dostavljenim rješenjima, poslati OPOMENE PRED TUŽBU kao zadnje upozorenje za dobrovoljno izmirenje obveza na temelju komunalne naknade.

Ukoliko ni nakon prijema opomene pred tužbu  ne izvršite uplatu svojih zakonskih obveza u ostavljenom roku, Općina Odžak će biti prisiljena pokrenuti SUDSKI POSTUPAK , radi prisilne naplate potraživanja na temelju komunalne naknade, kako je to predviđeno odredbama Odluke o komunalnoj naknadi, odnosno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske a sve u skladu sa Ovršnim zakonom FBiH.

Želimo skrenuti pozornost našim građanima kako bi smo ih oslobodili nepotrebnih sudskih troškova koji će se stvoriti podnošenjem prijedloga za ovrhu od strane općinskog pravobraniteljstva koji variraju ovisno o visini dospjele obveze . Minimalni iznos  je 240, 00 KM za pisani sastav prijedloga ovrhe  sve u skladu sa člankom 395. Zakona o parničnom postupku FBiH(„Službene novine FBiH“, br.  53/03,73/05, 19/06 i 98/15) i člankom 12. i 14.  Advokatske tarife FBiH / Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata ("Službene Novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 22/04 i 24/04).

 

                                                                               Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa