02.02.2018.godine

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Jedinstveni općinski organ uprave općina Odžak objavljuje INFORMACIJU, da u skladu sa članom 24. stav 1. točka a. Zakona o javnim nabavkama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova: „dodatni radovi na utopljavanju zgrade Općinske uprave Odžak“.

Pregovarori će se voditi s Izvođačem radova s kojim je zaključen osnovni Ugovor o javnoj nabavi, a zbog nastale potrebe za dodatnim radovima, koji uslijed nepredviđenih okolnosti su postali neophodni.