09.08.2017.godine

U skladu s članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH(„Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Jedinstveni općinski organ uprave općina Odžak objavljuje INFORMACIJU, da u skladu s članom 21. stav c. Zakona o javnim nabavkama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga: Izrada i dostava preporučenih pošiljki – rješenja za komunalnu naknadu“, od ovlaštenog poštanskog operatera za vršenje rezerviranih poštanskih usluga (član 24. Zakona o poštama BiH i član 9. Zakon o poštanskom prometu Federacije BiH).