Predstavnici UNDP-a i vanjski evaluator (kontrolor) na LIR Projektima su došli u obilazak terena u Općini Odžak, primio ih je Općinski načelnik Jakov Ivanković, koordinatorica na Projektu vodosnabdijevanje naselja Vrbovac – Jošava Ana Ćulap, koordinatorica za LIR projekt, Radinka Dujak.

Projekt LIR implementira UNDP, a cilj projekta je pružanje podrške lokalnim jedinicama samouprave u izradi lokalnih razvojnih strategija, jačanju kapaciteta za upravljanje razvojem, uspostavljanju i jačanju partnerstva javnog, privatnog i nevladinog sektora, realizacije prioriteta koji proizilaze iz lokalnih strategija te pružanju razvojnih efekata.

Projekt financira Delegacija Europske unije.

Općina Odžak se prijavila na Javni poziv UNDP-a za sudjelovanje u ovom projektu, odabrana u grupi od 21 partnerske općine koje su 31.05.2016. godine potpisale Sporazum o suradnji između UNDP-a i odabranih općina.
Na raspisani Javni poziv UNDP-a, koji financira Delegacija Europske unije, za prioritetne razvojne projekte iz Strategije razvoja, općina Odžak se prijavila s projektom „Izgradnja vodoopskrbnog sustava u naseljima Vrbovac-Jošava“ I faza.

Predstavnici UNDP-a i vanjski evaluator (kontrolor) na LIR Projektima su zajedno s Općinskim načelnikom i njegovim suradnicima obišli gradilište u Vrbovcu, a radi se o aktivnostima započetim u 8. mjesecu 2016.godine. Interes evaluatora su radovi koji se završavaju ovog mjeseca (svibanj 2017), a odnose se na izgradnju bunara i potisnih cjevovoda, uređaja za pročišćavanje pitke vode (građevinski I dio elektro radova) I hidrofleks stanice sa sabirnim bazenom. Sredstva osigurana za te aktivnosti su sredstva Općine 50.000 KM, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske 400.000 KM, te UNDP-a 118.000 KM.

Također, interes evaluatora je bio vezan za započete aktivnosti u 4.mjesecu ove godine, a radi se o nastavku implementacije projekta Vodoopskrbe naselja Vrbovac – Jošava koje i dalje vodi UNDP. Tijekom 4. mjeseca urađena je tenderska dokumentacija za nastavak radova, a radovi se odnose na izgradnju dijela primarnog cjevovoda u dužini oko 5,5 km. Predračunska vrijednost radova iznosi 485.000 KM. Natječaj je objavljen 08.05.2017., a traje do 29.05.2017godine. Financijsku konstrukciju čine kreditna sredstva Općine (250.000 KM), sredstva Federalnog Zavoda za zaštitu okoliša FBiH (150.000 KM) i sredstva Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske (150.000 KM) .

Radinka Dujak koordinatorica za LIR projekt je vanjskog evaluatora (kontrolora) upoznala i o ostalim aktivnostima na projektu koji se radi u sklopu LIR projekta, o Formaliziranju  Lokalnog Ekonomskog partnerstva čiji je cilj da predstavnici Javnog, privatnog i nevladinog sektora zajedno upravljaju razvojem Općine. Također je razgovarano o Dokumentu financijske analize općine Odžak  koji sadrži pregled stanja javnih financija  - situaciona analiza za period 2013.-2015. godine,  Upravljanje neporeznim prihodima, Upravljanje rashodima i Posebne Preporuke sa prijedlogom mjera za optimizaciju prihoda i rashoda za period od 2017.- 2018. godina koje bi trebalo  primijeniti u narednom periodu.

Općina Odžak je pripremila nekoliko Projektnih ideja i uputila ih UNDP-u iz oblasti poboljšanja usluga kroz primjenu novih tehnologija.

Također, sa područja općine Odžak odabrano je 10 korisnika za zasnivanje i proširenje proizvodnje soje.