Jučer je u svom uredu načelnik Općine Jakov Ivanković održao sastanak s Rifetom Džanbegovićem predstavnikom regionalne razvojne agencije – SERDA, sastanku je nazočila i koordinatorica na Projektu Ana Ćulap.

Razlog današnjeg sastanka je početak implementacije I faze Izgradnje vodoopskrbnog sustava Potočani- Jošava.
Mjesne zajednice Potočani i Jošava u općini Odžak trenutno neposjeduju vodoopskrbni sustav za opskrbu stanovništva pitkom vodom kontrolirane kvalitete .Oko 1350 stanovnika vodom za piće snabdijeva se iz kopanih bunara, koji u ljetnom periodu presuše, pa se voda za stanovnike ove Mjesne zajednice doprema cisternama. Kvaliteta vode iz kopanih bunara je nezadovoljavajuća i u većini slučajeva štetna za zdravlje što negativno utječe na standard življena i privredni razvoji ovih Mjesnih zajednica.Sve ovo naprijed navedeno ukazuje na hitnost rješavanja problematike vodosnabdijevanja naselja Potočani -Jošava.

Temeljem toga za rješavanje ove problematike urađen je glavni projekt vodovodnog sustava Potočani –Jošava, kao i revizija istog. Projekt se sastoji iz sljedećih radova, postavljanje pumpne stanice , izgradnja cjevovoda koja je planirana u dvije faza. Ukupna vrijednost Projekta iznosi s PDV-om 420.507,78.KM.

Općinsko vijeće općine Odžak je na svojoj I redovitoj sjednici održanoj 30.12.2016.godine, svojim Zaključkom dalo suglasnost Općinskom načelniku da kod Ureda za koordinaciju projekta ( PCU), pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva u okviru Projekta razvoja ruralnog poslovanja, može kandidirati projekt “

Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Potočani – Jošava“. Općina je kandidirala I fazu Izgradnje vodoopskrbnog sustava Potočani – Jošava, koja se odnosi na izgradnju Pumpne stanice i I faze cjevovoda, ukupne predračunske vrijednosti od 252.416,73 KM od čega je financijsko učešće IFAD-a 70%, a 30% sufinancira Općina Odžak.

Temeljem gore navedenog na sastanku je dogovoreno da regionalna razvojna agencija – SERDA, pripremi tendersku dokumentaciju, te u što skorije vrijeme objavi javni poziv za izvođenje I faze Izgradnje vodoopskrbnog sustava Potočani – Jošava.

Predstavnici Općine i Predstavnik Agencije su obišli lokaciju izvorišta i trasu predviđenog cjevovoda.

Očekivani početak radova predviđa se u srpnju ove godine.