Na vodoopskrbnom sustavu Vrbovac – Jošava radovi  I faze privode se  kraju, izgradnje bunara i potisnog cjevovoda bunar – uređaj za prečišćavanje – hidrofleks stanica, uređaja za prečišćavanje pitke vode.
( arhitektonsko – građevinski i  dio elektro radova), hidrofleks stanice sa sabirnim komorom.
Radovi koji su započeli krajem 2016.godine su u tijeku i planiraju se završiti do kraja 4.mjeseca 2017.godine, odnosno početkom  5.mjeseca.