Predmet javne nabave su ugostiteljske usluge koje podrazumijevaju usluge eksterne reprezentacije za 2017. godinu koje se pružaju sukcesivno, po potrebi uključuju usluge konzumacije hladnog i toplog jela i pića, usluge noćenja) koje se pružaju izvan prostorija Ugovornog organa.

Specifikacija usluga eksterne reprezentacije koje će biti predmet naručivanja, sukcesivno po potrebi Ugovornog organa nalazi se u Obrascu za cijenu ponude (u prilogu).

Ugovor se zaključuje na period od jedne godine od dana obostranog potpisivanja, odnosno zaključivati će se više jednokratnih ugovora i stupa danom obostranog potpisivanja. Računi za izvršene usluge će se smatrati zaključenim ugovorom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 21.100,00 KM koja će se izvršavati sukcesivno i kontinuirano po potrebi Ugovomog organa na period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora.

Poziv za dostavu ponude s obrascima preuzeti OVDJE