Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama (,,Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članka 38. Statuta Općine Odžak (,,Službeni glasnik Općine Odžak, broj 02/09), a u skladu s projekcijom Proračuna Općine Odžak za 2017. godinu, Općinski načelnik donosi

Privremeni plan javnih nabava Općine Odžak za 2017. godinu - OVDJE