19.03.2018.godine

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Jedinstveni općinski organ uprave općina Odžak objavljuje INFORMACIJU, da u skladu sa članom 23. stav 1. točka b. Zakona o javnim nabavkama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga: „Dodatne usluge prijevoza školske djece za 2018.godine“.

Pregovori će se voditi sa Izvšiteljem usluga s kojim je zaključen osnovni Ugovor o javnoj nabavi, a zbog nastale potrebe za dodatnim uslugama, koje uslijed nepredviđenih okolnosti su postale neophodne, a tehnički se i ekonomski ne mogu odvojiti od istog.

 

 

02.02.2018.godine

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Jedinstveni općinski organ uprave općina Odžak objavljuje INFORMACIJU, da u skladu sa članom 24. stav 1. točka a. Zakona o javnim nabavkama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova: „dodatni radovi na utopljavanju zgrade Općinske uprave Odžak“.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u suradnji sa općinom Odžak, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Odžak i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u


JAVNOJ RASPRAVI

o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred općine Odžak:

 Rekonstrukcija lokalnih cesta na području općine Odžak  - FERP - Faza II

Potkategorije