Na temelju članaka 46., 48.,  i 64. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske, broj 8/08), članaka 24., 25. i 29.
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji djelatnih mjesta dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak (broj 80101-30/12 od 10.05.2012.god.),
te odluke Upravnog vijeća broj 80101-172/17od 31.08.2017.godine Upravno vijeće dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak  raspisuje :


JAVNI  NATJEČAJ


za popunu upražnjenih radnih mjesta


1.    Odgojitelj/ica, VSS,  na puno radno vrijeme   - dva (2) izvršitelja, na određeno vrijeme,do       

       20.07.2018. godine


2.    Medicinska sestra, SSS, na puno radno vrijeme – jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme, do

      20.07.2018. godine

3.    Spremačica, SSS/OŠ, na puno radno vrijeme – jedan (1) izvršitelj, na neodređeno vrijeme

 

Preuzmi u PDF obliku

 

Javni natječaj za popunu radnih mjesta