Obavještavamo Vas da će se u periodu od 10. do 23. travnja ove godine, sukladno Programu i Planu provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji naše općine provesti Anketa o radnoj snazi.

Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistku.

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim kućanstvima na području naše općine.
Temeljni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovinm radnim karakteristikama stanovnšitva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, sukladno odredbama Zakona o statistici Federacije BiH ("Službenenovine FBiH", br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivou statističke svrhe.