Temeljem odredbi Odluke o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebno-naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine  FBiH", broj 04/12 i 80/13), Služba za civilnu zaštitu i civilnih poslova Općine Odžak, početkom godine za Stožer priprema dva akta i to:

Na I sjednici Općinskog stožera Civilne zaštite Odžak jedna od točaka koju su članovi stožera razmatrali je i gore pomenuta informacija.

U samom uvodu predstavnik VP „Posavina“ d.o.o. je prezentirao što je to odrađeno na području općine Odžak u periodu 2014.-2017.godina.

Kao što smo koncem protekle godine i najavili- nakon odrađenih priprema od strane općine, a na traženje Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, stvoreni su uvjeti da Delegacija EU u BiH za Projekt rekonstrukcije Savskog nasipa- uvede izvođača „HP Investing“ Mostar u posao.Radi se o rekonstrukciji savskog obrambenog nasipa Crpna stanica Svilaj – Kadar od stacionaže km 22+000 do  km 27+127 ( ukupno 5 km i 127 m), čiji je cilj dovođenje nasipa na zaštitu od stogodišnjih voda + 1,20 m nadvišenja.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je objavilo Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. Sredstva će se osigurati iz Proračuna Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i povratnike“, sredstava županija, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora. Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili implementator definiran posebnim sporazumom.

Ovdje možete preuzeti Javni poziv i obrazac za prijavu