Glavni rukovoditelj obrane od poplava na vodnom području rijeke Save u FBiH, Direktor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, Sead Delić, predstavnik Vodoprivrede Posavina d.o.o.Odžak, ing.građ. Boris Zelić, Zapovjednik Stožera civilne zaštite općine Odžak Jakov Ivanković i načelnik službe za Civilnu zaštitu i civilne poslove općine Odžak Jozo Agatić, obišli su područje uz nasip rijeke Save u dužini od 27 km .

 

Kao što smo izvijestili vodostaj pri kojem se proglašavaju mjere REDOVNE OBRANE od poplava na zaštitnim vodnim objektima iznosi 750 cm.

Vodostaj rijeke Save u Sl. Brodu jutros u 7:00 iznosi 693 cm i u zadnjih 12 sati porastao je za 8 cm.

Na branjenom području Odžačke Posavine vrši se prepumpavanje unutrašnjih voda u rijeku Savu zbog nemogućnosti gravitacije odvodnje ovih površina.

Služba CZ i Civilnih poslova općine Odžak ne očekuje značajniji porast vodostaja na vodotocima na vodnim područjima rijeka Save i Bosne.

 

                  

Općinska služba civilne zaštite i civilnih poslova Odžak prati situaciju vezano za sniježne padaline, otapanje snijega, prijetnju porasta vodostaja rijeka Save i Bosne.

Kao što smo i očekivali vodostaj rijeke Save je u porastu i u odnosu na 05.03. kada je iznosio 268 cm, sada na dan 08.03. iznosi 383 cm i veći je za 115 cm ( odnosi se na vodostaj rijeke save u Sl.Brodu).

Slušba civilne zaštite općine Odžak redovito prati stanje po pitanju vodostaja rijeka Save i Bosne i u stalnom je kontaktu sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, nositeljem obrane od poplava.

Treba napomenuti da je za ovo doba godine vodostaj još uvijek normalan, jer je:

Pripremno stanje za rijeku Savu je na 400 cm

Redovite mjere od poplave             na 750 cm

Izvanredne mjere na                      na 850 cm.

Vodostaj rijeke Save za područje općine koju objavljuje Agancija za sliv rijeke Save možete pratiti putem ovog linka:http://www.voda.ba/vodostaji

 

 

 

Temeljem odredbi Odluke o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebno-naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine  FBiH", broj 04/12 i 80/13), Služba za civilnu zaštitu i civilnih poslova Općine Odžak, početkom godine za Stožer priprema dva akta i to: