Zbog ukazane potrebe Zapovjednik Stožera CZ je za dan 06.09.2017.godine (srijeda) u 9.oo sati u prostoriji Općinskog načelnika zakazao V. redovitu sjednicu Općinskog stožera CZ.

Cilj je izvršiti realizaciju Plana rada Općinskog stožera za 2017.godinu sa prioritetom obučavanja i osposobljavanja struktura sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Iz tih razloga za sjednicu je predložen slijedeći

 

                                                               DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika s prethodne IV. Sjednice Stožera održane dana 08.06.2017. godine
  2. Izvješće o realizaciji zaključaka s IV. Sjednice;
  3. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u godišnjem planu korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2017. godini;
  4. Izvješće o troškovim nastalnim temeljem obuke odjeljenja za spašavanje na vodi i pod vodom, te ugradnje cisterne u vatrogasno vozilo DVD-a Odžak;
  5. Informacija o završenom deminiranju po projektu broj 1- Novigrad-Lještrak-1 i nastavak deminiranja po projektu broj 2- Novigrad-Potop-1;
  6. Informacija o poduzetim aktivnostima Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo na području odžačke Posavine;
  7. Tekuća pitanja.

 

 

 

                                                                                              Načelnik Stožera

                                                                                                  Jozo Agatić