Dana 09.08.2017.godine lokalnoj upravi Općine Odžak (Službi civilne zaštite i civilnih poslova općine  ) izvšit će se primopredaja tehnički izviđenog prostora lokacije Novi Grad - Lještrak u površini od 101.054 m2.

Na tom lokalitetu je pronađeno ukupno 9 mina.

Dana 14.08.( ponedjeljak) izvođač radova Civilna zaštita F BiH otvaraju drugi Projekat Novi Grad –Potop 1 površine 106.400m2 za koju očekujemo da bude okončan do konca tekuće godine.

Služba civile zaštite Općine, a sukladno planu RU MAC-a Brčko priprema zahtjev prema Federalnoj Upravi o aganžmanu još jednog stroja za mašinsku obradu terena za područje općine Odžak.