Kao što je Služba civilne zaštite i civilnih poslova općine Odžak najavila dana 20.04.2017. godine na području općine je otvoren deminerski zadatak MAC ID 13957 ”Novi Grad - Lještrak 1”. Radi se o deminiranju ukupne površine od 101.054 m2. Investitor projekta je Vlada FBiH. Izvođač radova je Civilna zaštita FBiH. Radove će na terenu izvoditi sljedeći timovi: Orašje B i mašinski tim Federalne uprave civilne zaštite. Otvaranju radova bili su prisutni pored općinskih predstavnika i predstavnici BH MAC-RU Brčko te predstavnici Federalne uprave civilne zaštite Sarajevo i inspektori i izviđači koji će zajedno s timovima obavljati otvoreni zadatak.

Nabrojani resursi ostaju na području općine dok se zadatak ne završi prema izvedbenom planu Federalne uprave civilne zaštite.