U proljeće ove godine kao što vam je poznato, Delegacija EU u BiH je uvela izvođača „HP Investing“ Mostar u posao.
Radi se o rekonstrukciji savskog obrambenog nasipa Crpna stanica Svilaj-Kadar (ukupne dužine 5 km i 127 m.), čiji je cilj dovođenje nasipa na zaštitu od stogodišnjih voda + 1,20 m nadvišenja. Kroz ovaj projekt rješava se i nasip na obodnom kanalu Svilaj-Potočani u dužini od 1,6 km koji je pod utjecajem visokih voda rijeke Save.

Federalna uprava CZ aktom broj: 05-44/15-539/18 od 01.11.2018. godine dostavila je preporuke kojim se nosiocima zaštite i spašavanja preporučuje da intenziviraju odgovarajuće mjere zaštite i spašavanja , u cilju smanjenja i ublažavanja rizika na svom području, te da o isto najmanje jednom mjesečno izvijesti svoju Županijsku upravu CZ.

Deminerski zadatak MSP “Novi Grad-D.Svilaj” MAC ID 52 površine 1.098.813,00 m² koji je otvoren 1.10.2018. godine je pri kraju s obzirom na to da je 95% radova završeno.
Ovo je prvi projekt na području općine Odžak gdje se primjenjuje novi način deminiranja, odnosno to je pilot projekt-prvi u FBiH.