Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da izvrše prijavu početka proizvodnje za ostvarenje federalnih novčanih potpora za 2017. godinu temeljem Programa novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 24/17) i Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17) i to:

za biljna proizvodnju:
• proizvodnja krušnih žitarica /pšenica i raž/ do 15. 5.,
• proizvodnja stočnog ječma, zobi i tritikale do 15. 5.,
• proizvodnja krmnog bilja (silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice), silažni kukuruz do 31. 5., stočni grašak i grahorice do 15. 5.  
• proizvodnja uljarica /uljana repica, suncokret i soja/ uljana repica do 15. 5, suncokret i soja do 31. 5.,
• proizvodnja povrća /rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla,luk, salata i mladi krumpir/ do 31. 5., a za mladi krumpir/ do 1. 5.,
• proizvodnja voća/ šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja, smokva, marelica/ do 1. 6.,
• proizvodnja duhana u listu /Virginia i Berley/ do 15. 6.,

za proizvodnju sjemena:
• proizvodnja sjemena strnih žitarica/ pšenica, ječam, raž, zob, tritikale i heljda/ do 15. 5.,
• proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta do 1. 6.,
• proizvodnja sjemenskog krumpira /osnovno sjeme i certificirano sjeme/ do 30. 6.,
• proizvodnja deklariranog sadnog materijala iz grupa krošnjastog, jagodastog voća i sadnica vinove loze do 30. 6., i

za animalnu proizvodnju:
• mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. 4.,
• proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka, za IV kvartal prethodne godine i prva tri mjeseca tekuće godine do 10. 4., II i III kvartal najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika,
• proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi, kontinuirano tijekom godine i to u roku od pet dana od dana useljenja posljednjeg grla u turnus prijava početka tova i prijava završetka tova najkasnije 20 dana prije završetka tova,
• uzgoj krava prvotelki /rasplodne junice/ do 15. 8.,
• uzgoj rasplodne stoke /ovce i koze/ do 15. 5.,
• proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja, kontinuirano tijekom godine i to pet dana nakon useljenja posljednjeg praseta u turnus prijava početka tova i najkasnije deset dana prije završetka tova,
• uzgoj rasplodnih krmača do 31. 5.,
• uzgoj 18-to tjednih pilenki, kontinuirano tijekom godine i to 5 dana od dana useljenja i najkasnije 10 dana prije iseljenja izvrši prijavu završetka uzgoja,
• uzgoj pilenki teške i lake roditeljske linije, 5 dana od dana useljenja i najkasnije 10 dana prije iseljenja izvrši prijavu završetka uzgoja,
• košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica do 15. 5. tekuće godine.

Prijava početka proizvodnje uz predočenje osobne iskaznice obavlja se u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.

                                                                                                                 

 Ministarstvo  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Županije Posavske