Up

24. redovita sjednica Općinskog vijeća

Dokumenti usvojeni na 24. redovitoj sjednici Općinskog vijeća

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Odžak
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Odžak
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Odžak od I. do IX. 2015. godine
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna proračuna Općine Odžak za 2015. godinu
Zaključak /Nacrt proračuna/
Odluka o davanju suglasnosti za kupovinu – pribavljanje dijela nekretnina označenih kao k.č. 599 i 598 iz k.o. Vrbovac
Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Potočani" za punionicu pitke vode "Vilić" d. o. o. Odžak
Rješenje o imenovanju povjerenika u Mjesnoj zajednici Ada
Odluka o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Odžak za period od 2016. do 2020. godine
 
 
Powered by Phoca Download