Up

20. redovita sjednica Općinskog vijeća

Dokumenti usvojeni na 20. redovitoj sjednici Općinskog vijeća.

Odluka o imenovanju komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za sprovođenje postupka prodaje nekretnina na lokaciji Poduzetničke zone „Sjever“
Odluka o pristupanju izrade i izmjena regulacijskog plana užeg urbanog prostora općine Odžak
Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana općine Odžak za period 2015. – 2035. godine
Odluka o načinu i uvjetima prodaje nekretnina na lokaciji Poduzetničke zone „Sjever“ u 2015. godini
Odluka o naknadi predsjednicima mjesnih zajednica
Odluka o visini naknade za rad članova Općinskog izbornog povjerenstva Odžak
Odluka o načinima i uvjetima oslobađanja od plaćanja komunalne naknade
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za organe mjesnih zajednica na području općine Odžak
Odluka o prodaji službenog motornog vozila
Odluka o promjeni upisa prava posjeda
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o oslobađanju plaćanja usluga organa uprave općine Odžak
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Odžak za period I – III 2015. godine
Rjesenje o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva_1
Rjesenje o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva_2
Rjesenje o imenovanju Povjerenstva/Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ Javna ustanova Odžak, Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak, Upravnog vij
Rjesenje o produženju mandata predsjednika MZ Ada
Rjesenje o razrješenju predsjednice Općinskog izbornog povjerenstva Odžak
Rjesenje o razrješenju člana Općinskog izbornog povjerenstva Odžak
Rješenje o utvrđivanju javmog interesa
 
 
Powered by Phoca Download