Up

19. redovita sjednica Općinskog vijeća

Dokumenti s 19. redovite sjednice Općinskog vijeća Odžak.

Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele sredstava za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Odžak dobivenih od Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Pravilnik o postupku objavljivanja konkursa za dodjelu sredstava
Odluka o usvajanju Operativnog proračunskog/budžetskog kalendara za izradu i donošenje Proračuna/ Budžeta općine Odžak za 2016. godinu i dokumenta Okvirnog proračuna/ budžeta za 2016. - 2018. godinu
Operativni proračunski/budžetski kalendar za izradu i donošenje Proračuna/Budžeta Općine Odžak za 2016. godinu i dokumenti Okvirnog proračuna/budžeta za 2016. - 2018. godinu
Odluka o oslobađanju obveznika komunalne naknade plaćanja komunalne naknade za 2015. godinu za objekte koji su oštećeni uslijed više sile
Odluka o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za investitore na lokaciji Poduzetničke zone „Sjever“ u 2015. godini
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o reguliranju prometa na području općine Odžak
Odluka o poništenju Javnog oglasa
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima općine Odžak
Odluka o pokretanju postupka Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" Javna ustanova Odžak, Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak, Upravnog vijeća Radio postaje Odžak, Upravnog vijeća
Rješenje o produženju mandata vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" Javna ustanova Odžak
Rješenje o imenovanju komisije za komasaciju
Rješenje o imenovanju Povjerenstva/Komisije za prostorno uređenje
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Odžak za period I-XII 2014. godine
Izvješće o izvršenju Proračuna općine Odžak za period I - XII 2014. godine
Odluka o usvajanju Izvještaja o poduzetim preventivnim mjerama zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća karakterističnih za period zima-proljeće 2015. godine
Izvještaj o poduzetim preventivnim mjerama zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća karakterističnih za period zima-proljeće 2015. godine
Odluka o usvajanju Izvješća o radu Centra za socijalni rad Odžak za 2014. godinu
 
 
Powered by Phoca Download