Up

18. redovita sjednica Općinskog vijeća

 

Javni oglas za imenovanje dva člana Općinskog izbornog povjerenstva Odžak
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2014/2015. godini
Odluka o određivanju lokacije - objekta za formiranje Centralnog skladišta Civilne zaštite općine Odžak
Odluka o dodijeli stipendija za akademsku 2014./2015. godinu
Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinskog izbornog povjerenstva Odžak
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Odžak za 2015. godinu
Odluka o usvajanju Proračuna općine Odžak za 2015. godinu
Odluka o određivanju lokacije za obavljanje praktične nastave za učenike Srednje škole Pere Zečevića Odžak poljoprivredne struke
Odluka o raspisivanju izbora za organe mjesnih zajednica na području općine Odžak
Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene površine iz prethodne godine
Odluka o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća Odžak
Proračun općine Odžak za 2015. godinu
Rješenje o razrješenju članova stalnih radnih tijela/Povjerenstava Općinskog vijeća Odžak
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za Statut i propise Općinskog vijeća Odžak
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za proračun, financije i ekonomska pitanja Općinskog vijeća Odžak
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore, predstavke i prijedloge Općinskog vijeća Odžak
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Odžak
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ljudska prava, mlade i jednakopravnost spolova Općinskog vijeća Odžak
Rješenje o imenovanju Komisije/Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Odžak
 
 
Powered by Phoca Download