Pod predsjedanjem Predsjedatelja općinskog vijeća Muje Puzića, održana je III redovita sjednica Općinskog vijeća Općine Odžak.Na sjednici je nazočio Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković sa suradnicima, Predstavnici lokalnih medija , te u svojstvu gosta, Zastupnici u Skupštini Županije Posavske Pero Radić i Tomo Jurkić.

Od ukupno 25 vijećnika Općinskog vijeća, sjednici je bilo nazočnih 24 vijećnika, te je konstatirano da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Na početku sjednice usvojen je predloženi dnevni red većinom glasova.

Vijećnička pitanja  postavljena od strane vijećnika,  bit će  odgovoreno u pisanom obliku od strane Općinskih službi.

Opširnije:Održana III redovita sjednica Općinskog vijeća općine Odžak

Na temelju članka 25. Statuta Općine Odžak ("Službeni glasnik Općine Odžak "br. 2/09), te Odluke o općinskim priznanjima br. 01-01-6/03 i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o općinskim priznanjima br. 01-01-117/05) Općinsko vijeće Odžak objavljuje:

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Odžak

U povodu 8. veljače, Dana općine Odžak, pozivamo zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu prijedloge za dodjelu priznanja Općine Odžak i to:

• Povelja;
• Spomen zahvalnica;
• Zahvalnica;
• Počasni građanin.

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti: vijećnici Općinskog vijeća, općinski načelnik, političke stranke, institucije, udruge građana, mjesni odbori i druge pravne osobe koje imaju sjedište na području općine Odžak.

Općinska priznanja mogu se dodijeliti: pojedincima, poduzećima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za:

- istaknut doprinos u Domovinskom ratu za obranu općine Odžak,
- istaknut doprinos, uložen rad i sredstva u obnovi i izgradnji općine,
- uložena znanje, zalaganje i rad koji doprinosi ugledu općine,
- moralne vrijednosti koje služe za primjer rada, suradnje, vjerske i nacionalne tolerancije i demokracije.

Prijedlozi za dodjelu priznanja Općine Odžak podnose se u pisanom obliku sa detaljnim obrazloženjem, sukladno navedenim kriterijima, najkasnije do 30. siječnja 2017. godine, neposredno putem općinske šalter-sale ili poštom na adresu:

Općina Odžak - Općinsko vijeće
Povjerenstvo za općinska priznanja
Trg br. 3
76290 Odžak

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE

Pod predsjedanjem Predsjedatelja općinskog vijeća Muje Puzića, održana je II redovita sjednica Općinskog vijeća Općine Odžak.Na sjednici je nazočio Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković sa suradnicima,predstavnici lokalnih medija , te u svojstvu gosta, Zastupnik u Skupštini Županije Posavske Tomo Jurkić.

Od ukupno 25 vijećnika Općinskog vijeća, sjednici je bilo nazočnih 24 vijećnika, te je konstatirano da se mogu donositi pravovaljane odluke. Na početku sjednice,Općinski načelnik predložio je dopunu dnevnog reda, nakon čega je većinom glasova prihvaćeno od strane vijećnika općinskog vijeća.

Na sjednici je donesena Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja općine Odžak, usvojeno i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za općinska priznanja Općinskog vijeća Odžak.

Opširnije:Održana II redovita sjednica Općinskog vijeća općine Odžak