J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje  članova:

 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ Javna ustanova Odžak

Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak

Upravnog vijeća Radio postaje Odžak

Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak

Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom – Odžak

Nadzornog odbora JP“Komunalac“d.o.o. Odžak

 

I

          Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje  članova:

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ Javna ustanova Odžak

Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak

Upravnog vijeća Radio postaje Odžak

Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak

Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak

Nadzornog odbora JP“Komunalac“d.o.o. Odžak 

 

 

Javni oglas možete preuzeti - OVDJE